Dermoglass Apòsit intel·ligent per a ferides cròniques

  • Edició: 2015
  • Centre de recerca: Institut de Bioenginyeria de Catalunya
  • Àmbit científic: Ciències clíniques
  • Àmbit de negoci: Dispositius mèdics
  • Estat: En desenvolupament
  • Contacte: techtransfer@ibecbarcelona.eu

Dermoglass és un apòsit per a ferides basat en una nanotecnologia innovadora i biodegradable que és capaç d’estimular la revascularització de la zona afectada. La recuperació del flux sanguini afavoreix l’arribada d’oxigen, de nutrients i de noves cèl·lules, fet que facilita la reparació del teixit malmès i la curació de les ferides.

Objectius

  • Incrementar l’eficàcia dels tractaments actuals tot garantint-ne la innocuïtat, reduint així temps i costos.

Consulta infografia del projecte:

Infographic

Problema a resoldre

Les úlceres són lesions generades per dany epitelial provocat per un procés vascular patològic. Es tracta de ferides doloroses amb un percentatge de recurrència elevat. Afecten la mobilitat i tenen una evolució crònica, amb poca o nul·la tendència a la remissió espontània. Tenint en compte la població mundial de 7.000 milions d’habitants, entre 13 i 23 milions de persones presenten ferides cròniques.

Les úlceres cròniques suposen una càrrega enorme per als sistemes nacionals d’atenció sanitària (al voltant del 5% del pressupost de la UE en assistència sanitària).

Una part significativa dels recursos dedicats al tractament d’úlceres cròniques es malbarata perquè els tractaments actuals no són eficients, en estar adreçats a complicacions de ferides cròniques, però no directament a la promoció de la seva curació.

La quantitat total d’úlceres curades s’estima en només un 69% després de 28 o 29 setmanes de tractament. A més, fins a un 22% de les úlceres empitjoren, tot i el tractament administrat. En el cas de les úlceres de pacients amb peu diabètic, la taxa de recurrència pot arribar al 60%.

Innovació

Els apòsits per a ferides DERMOGLASS són un compost de nanopartícules incrustades en nanofibres. Dermoglass s’ha concebut per tractar la causa principal de la cronificació de les úlceres: una vascularització deficient. Resultats recents d’eficàcia in vivo en el centre d’atenció han posat de manifest que la seva eficàcia és major que la dels tractaments existents. Afavoreix la formació de pell sana i diferenciada, així com la revascularització de la ferida. Per tant, es preveu una disminució del risc de recurrència. Així mateix, s’espera que unes taxes de curació més elevades redueixin la necessitat de supervisió mèdica. Els apòsits Dermoglass es poden autoaplicar sobre úlceres que es trobin en una fase avançada del procés de curació.

Nivell d’innovació

Els resultats de metaanàlisis recents posen de manifest l’absència de dades que indiquin una major eficàcia dels apòsits existents respecte d’altres a l’hora de guarir úlceres. En canvi, disposem de dades encoratjadores d’un model d’experimentació amb ratolins diabètics que mostren una major eficàcia de Dermoglass en comparació amb un apòsit avançat disponible al mercat d’ús generalitzat. La tecnologia de Dermoglass combina diferents tecnologies basades en materials per crear materials intel·ligents capaços de modificar les condicions fisiològiques de la zona de la lesió i, així, augmentar l’angiogènesi i afavorir el quimiotactisme cel·lular.

Equip

PhD Student, Biomaterials for regenerative therapies group

Xavier Puñet

Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Group Leader, Biomaterials for Regenerative Therapies Group

Elisabeth Engel López

Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Senior Researcher, Biomaterials for Regenerative Therapies Group, IBEC.

Óscar Castaño Linares

Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Senior Researcher

Soledad Pérez Amodio

Institut de Bioenginyeria de Catalunya

Mentor

Research Director

Clara Campàs

Kern Pharma SL

Socis

Obra Social
Caixa Capital Risc