ARDIs Primers inhibidors de la dimerització del receptor d’andrògens de la seva classe com a nou tractament per al càncer de pròstata

  • Edició: 2018
  • Centre de recerca: Fundació Bosch i Gimpera, Universitat de Barcelona
  • Àmbit científic: Bioquímica i biologia molecular
  • Àmbit de negoci: Terapèutic
  • Estat: En desenvolupament
  • Contacte: evaestebanez@ub.edu

El càncer de pròstata (CP) és el tumor més freqüent que afecta els homes i representa una càrrega sanitària important a tot el món. El receptor d’andrògens (RA) és un component important, ja que controla totes les fase del CP fins a la metàstasi. S’activa mitjançant les hormones androgèniques, com ara la testosterona, i regula l’expressió gènica. Les disfuncions poden derivar en diverses patologies, que inclouen el CP. Els fàrmacs actuals dirigits al RA deixen de ser eficaços en cinc anys, ja que apareixen noves mutacions que alteren l’estructura del receptor i la seva resposta al tractament.

Objectius

  • Desenvolupar nous medicaments de precisió dirigits al comportament molecular del RA (la seva dimerització) per combatre el CP, centrant-se especialment en les formes més agressives i metastàtiques.

Consulta infografia del projecte:

Infographic

Problema a resoldre

El CP és la segona causa de mortalitat relacionada amb el càncer als països desenvolupats. Tot i que la majoria de pacients s’enfronten a desenllaços favorables, entorn del 30 % progressen a formes més agressives i altament metastàtiques d’aquest tumor. En aquests casos, encara que inicialment les opcions terapèutiques són eficaces, s’acabarà desenvolupant resistència al tractament en el termini de 3 a 5 anys, que derivarà en la mortalitat associada.

Innovació

La majoria dels esforços per combatre el CP es dirigeixen al desenvolupament de fàrmacs que competeixen amb la testosterona i derivats per unir-se al RA. Tanmateix, aquesta estratègia és propensa a les mutacions induïdes per fàrmacs que fan que al cap d’uns anys de tractament els antiandrògens deixin de ser eficaços. L’estratègia d’ARDIs es dirigeix a la dimerització del RA, un aspecte clau del seu paper com a regulador gènic, que alhora pot fomentar la progressió del càncer.

Nivell d’innovació

El projecte ha identificat una nova família de compostos amb un nou mecanisme d’acció que inhibeix la dimerització del RA i obre la porta al desenvolupament d’una nova família de fàrmacs per combatre fins i tot les formes més agressives de CP.

Equip

Project leader

Eva Estébanez

Fundació Bosch i Gimpera / Universitat de Barcelona

Researcher

Pablo Fuentes

Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Postdoctoral researcher

Marta Nadal

Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Technician

Montse Abella

UB - Universitat de Barcelona

PhD student

Alba Jiménez

UB - Universitat de Barcelona

Head – Business Creation

José Conde

Fundació Bosch i Gimpera / Universitat de Barcelona

Mentor

CEO at Aelix Therapeutics

José Luis Cabero

Aelix Therapeutics & Symbiokraft

Socis

Obra social “la Caixa”
Caixa Capital Risc